On-line dotazníky

Dotazník Morální dilemata
Poučení a informovaný souhlas

Výzkumný projekt je zaměřený na testování některých hypotéz z evoluční psychologie. Veškerá data jsou sbírána a zpracovávána přísně anonymně. Data budou použita výhradně pro vědecké účely. Účast ve výzkumu je zcela dobrovolná a respondenti mohou kdykoli svůj souhlas se zařazením do výzkumu odmítnout tím, že stiskem křížku zavřou příslušnou stránku v prohlížeči. (Nejcennější jsou ovšem pro nás úplná data.) Jestliže souhlasíte s účastí ve výzkumu stiskněte tlačítko „pokračovat“. Otázky jsou formulovány v mužském rodě, ženám se za toto nepohodlí předem omlouváme.

Po vyplnění všech otázek Vám bude sděleno několik velmi zajímavých ukazatelů i Vaše porovnání s výsledky předchozích výzkumů. K předchozím otázkám je možné se vracet prostřednictvím tlačítka "Předchozí otázka", při použití "zpět" ve Vašem prohlížeči dojde ke ztrátě dat!

Pozor, tento dotazník je nutné dokončit na jedno sezení!