Náš tým

toxka_cyklus.png, 89kB

Toxotým ve svém nejsilnějším složení v roce 2003. Zleva: Jitka Hanušová-Lindová, Petra Kolbeková, Martina Vitáková-Novotná, Mirka Pečálková-Berenreterová, Jaroslav Flegr, Jan Havlíček, Šárka Kaňková, Romana Vavřinová-Šturcová, Anna Skallová-Fialová, Hana Hodková

RNDr. Prof. Jaroslav Flegr, CSc.
r1.JPG, 29kBProfesor parazitologie a evoluční biologie
Webová prezentace
RNDr. Šárka Kaňková, PhD.
r2.JPG, 29kBZabývám se vlivem latentní toxoplasmózy na průběh těhotenství a vlivem latentní toxoplasmózy na pohlavní index u lidí a u myší. V současnosti se zaměřuji zejména na pátrání po proximálních příčinách změny pohlavního indexu u nakažených jedinců, spec. vliv imunitního systému a hormonální regulace. Dalším zaměřením našeho výzkumu je vliv latentní toxoplasmózy u matek na psychomotorický vývoj a zdravotní stav jejich dítěte.

Vystudovala jsem magistra na PřF UK v oboru učitelství pro střední školy biologie- matematika, v současnosti také učím na 4-letém gymnázium. V roce 2007 jsem obhájila RNDr. na katedře Parazitologie na PřF UK a 21.1.2011 obhajuji disertační práci na Teoretické biologii na Katedře filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK. V současné době se podílím na výuce praktik z metodologie vědy na PřF UK.
Mgr. Věra Pivoňková, PhD.
r4.JPG, 29kBZabývám se morfologickou variabilitou lidského těla ve vztahu k behaviorálním a psychologickým charakteristikám. V současnosti se zaměřuji zejména na problematiku vyhodnocování maskulinity a femininity tváře a to zejména na kvalitativní popis jednotlivých maskulininních a femininních znaků somatoskopickou metodou.
Součástí aktuálního výzkumného projektu z oblasti sociální percepce je srovnání přesnosti hodnocení psychologických vlastností na základě tváře posuzovaného člověka, která je zachycená pomocí fotografie a pomocí 3D tvářového skenu.
Dalším zaměřením našeho výzkumu je využití softwarové PCA analýzy k vyhodnocení morfologické variability 3D tvářových skenů a dále ve spolupráci s katedrou kybernetiky ČVUT využití metodiky pupilometrie (míry roztažení zornice) jako objektivizace atraktivity hodnocených tváří.
Webová prezentace
Mgr. Aleš Kuběna
r1.JPG, 29kBZabývá se statistickým zpracováním dat a teorií her, kterou na Katedře filosofie a dějin přírodních věd rovněž vyučuje.
Mgr. Denisa Hladovcová
r6.JPG, 29kBV diplomové práci se zabývala změnani v pachové komunikaci u myší nakažených toxoplasmosou. Ve výzkumu fyziologických změn probíhajících u myší a u lidí při latentní toxoplasmóze dále pokračuje. Na obecné úrovni se zajímá o evoluci proteinů zapojených do tvorby pachových značek, vlivu pohlavního výběru a parazitů na pachovou signalizaci. Je stále toxoplasma negativní.
Mgr. Ludmila Friedlová
r1.JPG, 29kBAbsolventka učitelství biologie a informatiky na pedagogické fakultě UK se v našem týmu momentálně zabývá sexuálními strategiemi u lidí.
Mgr. Veronika Chvátalová
r8.JPG, 29kBV rámci svého magisterského studia se zabývá souvislostí latentní toxoplasmosy a inteligence u lidí.

Tradiční Moknutí v Draháňském údolí konané obvykle první červnový pátek:

2010

2008

2003